//

PC Tools Performance Toolkit - OPRAVAR PC

Nefunkčné linky, staré nevhodné a zabudnuté témy (presunuté za obdobie 2011-2014)
Obrázok užívateľa
GNOME
ourphorum ELITA
ourphorum ELITA
 
Príspevky: 2015
Registrovaný: Pia Jún 04, 2010 6:36 am
Poďakoval: 29 krát
Poďakovali mi: 893 krát

PC Tools Performance Toolkit - OPRAVAR PC

Poslaťod GNOME » Sob Okt 02, 2010 7:28 pm

Easy-to-use tools to speed up, maintain and optimize your PC.PC Tools Performance Toolkit offers easy-to-use tools for speeding up your PC, optimizing performance, and protecting your privacy. It improves your Windows® experience regardless of your level of expertise by using advanced technology to boost speed, improve stability, monitor your system, and tune up services. Additionally, it accelerates start times, recovers lost data, and repairs hard drives to keep your computer running like new.


PC Tools Performance Toolkit Key Features
Easy steps and key technologies to boost your computer performance and protect your personal information:

* Optimize Windows® performance
* Clean the Windows registry
* Start Windows faster
* Browse the Internet with confidence
* Recover photos, music and other documents
* Maintain a healthy hard drive

In more detail, PC Tools Performance Toolkit provides the following features to enhance your computer performance:
Speed up your PC

*
Safely repairs invalid entries in your Windows registry

Over time, invalid entries and orphaned shortcuts can accumulate in the registry and may lead to Windows crashes and error messages. PC Tools Performance Toolkit can safely clean and repair invalid entries from your registry with a few simple mouse clicks.
*
Start Windows faster

PC Tools Performance Toolkit eliminates unneeded start up programs to speed up Windows boot time.
*
Customizable scans

Performs a full scan of your registry and also allows you to customize a scan for selective areas in your registry.
*
Highly detailed scan results screen

The scan results screen provides full text search capabilities to allow for rapid problem identification using text strings, as well as expandable and collapsible problem views.

Protect Your Privacy:

*
Erase Internet browsing tracks

The Privacy Guardian feature of PC Tools Performance Toolkit cleans all traces of online activity, history and other sensitive data. Specifically, it allows selective cleaning of all traces pertaining to online activities such as cache, cookies, index.dat and history from a variety of web browsers on your PC. This includes other sensitive data such as the Windows Recycle Bin contents, temporary files and the recent file/URL lists of Microsoft Office. It is also capable of cleaning activity tracks from over 50 additional third-party applications, including AOL, ICQ, Windows Media Player and many more.
*
Bleach unused hard drive space

By bleaching the free space on your hard drive, deleted information is rendered unrecoverable by standard file recovery methods. This ensures complete privacy and security of your data.
*
Securely delete files

containing personal information.

Protects you from mistakes:

*
Backs up repairs

Automatically backs up any repairs made, so that you can restore at any time.
*
Recover photos, music and other files instantly from hard drives, USB keys, and other types of portable media

Rapid scan technology recovers files that were accidentally deleted or lost due to corruption from hard drives and other types of portable media in minutes.

Optimize Performance:

The system optimizer feature in PC Tools Performance Toolkit offers a range of performance enhancing tools, such as:

*
Optimization

Within the Optimization area, PC Tools Performance Toolkit includes a comprehensive set of tools designed specifically for PC care and performance on Windows 7, Windows Vista and Windows XP.
*
Registry Compacting

For optimized system performance, PC Tools Performance Toolkit’s registry compacting feature analyzes, rebuilds and compresses the Windows registry by removing registry gaps, free space and corrupt keys.
*
Defragmentation

PC Tools Performance Toolkit provides a disk defragmenter that will optimize the files on your disk for faster file access and improve overall system performance.
*
Optimize your system

The "optimize your system" button implements a system-wide optimization function. This tool applies a set of tweaks and patches directly into the Windows registry designed to improve system performance. The system optimizer also includes boot file defragmentation and rebuilding, as well as sorting and refreshing the Windows Start Menu items list; all of which are designed to improve the efficiency and speed at which Windows starts up.
*
System monitors and other information

Within the system optimizer, PC Tools Performance Toolkit provides a simple interface to view useful system information such as the Windows Process Manager that displays a list of running processes including CPU usage, activity and priority. There is also a performance and drive monitor that allows you to easily view the total free CPU and MEM available, along with a complete list of system information such as Computer Name, User Name, Operating System, CPU Speed, RAM, Number of Processors, Printer locations etc.

Revitalize your hard drives:

*
Keep your hard drive fast and healthy

Clean up and optimize your hard drives. PC Tools Performance Toolkit scans and repairs hard drives from errors and inefficiencies.
*
Repair hard drive errors

PC Tools Performance Toolkit includes disk checking to keep your hard drive free of errors.

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo


pass : GNOMEXDODO

Obrázok

Obrázok

Easy-to-používat nástroje pro zrychlení, údržbu a optimalizaci výkonu PC.PC Nástroje Toolkit nabízí snadný-k-používat nástroje k urychlení vašeho počítače, optimalizaci výkonu a chránit vaše soukromí. Zlepšuje Windows ® zážitek bez ohledu na své znalosti a zkušenosti s použitím nejmodernější technologie s cílem zvýšit rychlost, zlepšit stabilitu, monitorovat váš systém, a naladit služby. Dále, to zrychluje start časy, obnovuje ztracená data, pevné disky a opravy, aby váš počítač běží jako nový.


PC Tools výkon Toolkit Klíčové vlastnosti
Snadné kroky a klíčové technologie, které zvýší váš výkon počítače a chránit vaše osobní údaje:

* Optimalizace Windows ® výkon
* Čisté registru Windows
* Start Windows rychleji
* Procházení internetu s důvěrou
* Obnovení fotografie, hudbu a další dokumenty
* Udržet zdravou pevný disk

Podrobněji, PC Tools výkon Toolkit poskytuje následující funkce, které zvyšují výkon počítače:
Zrychlete svůj počítač

*
Bezpečně opravy neplatné záznamy v registru Windows

V průběhu času může neplatné položky a osiřelé zkratky hromadí v registru a může vést k chybě systému Windows a chybová hlášení. PC Tools výkon Toolkit lze bezpečně vyčistit a opravit neplatné položky z registru s několika jednoduchých kliknutí myší.
*
Spuštění systému Windows rychleji

PC Tools výkon Toolkit eliminuje nepotřebné spuštění programů pro urychlení startu Windows času.
*
Přizpůsobitelné skenování

Provádí úplnou kontrolu registru, a také umožňuje přizpůsobit skenování pro selektivní oblasti v registru.
*
Vysoce detailní výsledky testů obrazovky

Výsledky testů obrazovka poskytuje komplexní funkce vyhledávání textu umožnit rychlé identifikaci problému pomocí textové řetězce, stejně jako rozšiřitelný a skládací problém názory.

Chraňte své soukromí:

*
Vymazat procházení Internetu stopy

Ochrana osobních údajů Guardian rys PC Tools výkon Toolkit čistí všechny stopy online aktivity, historie a dalších citlivých dat. Konkrétně umožňuje selektivní čištění všechny stopy týkajících se on-line činnosti, jako je cache, cookies, historii a index.dat z různých webových prohlížečů na počítači. To zahrnuje další citlivé údaje, jako je obsah Windows Koš, dočasné soubory a poslední soubor / URL seznamy Microsoft Office. To je také schopné činnost čištění skladby z více než 50 dalších třetích-party aplikací, včetně AOL, ICQ, Windows Media Player a mnoho dalších.
*
Bleach nevyužité místo na pevném disku

Bělením volného místa na pevném disku, se zrušuje informace poskytnuté neodstranitelné standardními metodami obnovení souborů. Tím je zajištěno úplné soukromí a bezpečnost vašich dat.
*
Bezpečně smazat soubory

obsahujících osobní údaje.

Chrání vás z chyb:

*
Zálohuje opravy

Automaticky zálohuje veškeré provedené opravy, takže můžete kdykoliv obnovit.
*
Obnovit fotografie, hudbu a další soubory okamžitě z pevných disků, USB klíče, a další typy přenosných médií

Rychlé skenování technologie využívá souborů, které byly omylem smazané nebo ztracené kvůli korupci z pevných disků a dalších typů přenosných médií během několika minut.

Optimalizovat výkon:

Systém pro optimalizaci funkce v PC Tools výkon Toolkit nabízí celou řadu nástrojů, které zvyšují výkon, jako jsou:

*
Optimalizace

V rámci optimalizace prostoru, PC Tools výkon Toolkit obsahuje komplexní sadu nástrojů určených speciálně pro PC péči a výkon na Windows 7, Windows Vista a Windows XP.
*
Registry vyčištění

Pro optimální výkon systému, PC Tools výkon Toolkit registru zhutňování funkce analýzy, rekonstrukce a obklady v registru Windows tím, že odstraní registru mezery, volný prostor a zkorumpované klíče.
*
Defragmentace

PC Tools výkon Toolkit poskytuje defragmentace disku, který bude optimalizovat soubory na disku pro rychlejší přístup k souborům a zlepšení celkového výkonu systému.
*
Optimalizace vašeho systému

"Optimalizaci vašeho systému" tlačítko implementuje systém-široký optimalizační funkce. Tento nástroj se vztahuje sadu vylepšení a oprav přímo do registru systému Windows, jež mají zlepšit výkon systému. System Optimizer také spouštěcí soubor defragmentaci a přestavět, stejně jako třídění a osvěžující Windows Start menu položky seznamu, z nichž všechny jsou určené ke zlepšení účinnosti a rychlosti, při které spuštění systému Windows.
*
Systém sleduje a další informace

V rámci systému pro optimalizaci výkonu PC Tools Toolkit poskytuje jednoduché rozhraní pro zobrazení užitečné informace o systému, jako je Windows Process Manager, který zobrazuje seznam spuštěných procesů, včetně využití CPU, aktivitu a prioritní. K dispozici je také výkon a řídit monitor, který vám umožní snadno prohlížet celkové volné CPU a MEM k dispozici, spolu s kompletním seznamem informačního systému, jako je název počítače, uživatelské jméno, operační systém, Rychlost procesoru, paměti RAM, počet procesorů, Tiskárna míst atd.

Oživit své pevné disky:

*
Udržujte váš pevný disk rychlý a zdravý

Vyčistit a optimalizovat váš pevný disk. PC Tools výkon Toolkit skenuje a opravy pevných disků z chyb a nedostatků.
*
Oprava chyby pevného disku

PC Tools výkon Toolkit obsahuje disk kontroly, aby váš pevný disk bez chyb.
Obrázok

Späť na Archív príspevkov [2011-2014]

Kto je on-line

Užívatelia prehlaidávajú toto fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný