Ashampoo Snap

Programy všetkého druhu
Obrázok užívateľa
tarantula
Prispievateľ
Prispievateľ
 
Príspevky: 183
Registrovaný: Štv Máj 28, 2009 2:52 pm
Poďakoval: 3 krát
Poďakovali mi: 232 krát

Ashampoo Snap

Poslaťod tarantula » Uto Dec 14, 2010 8:23 pm

Ashampoo Snap 4 4.2.0 Portable

Obrázok
Ashampoo Snap 4 4.2.0 Portable | 11.8 MB

S novým Ashampoo Snap 4 môžete zachytiť všetko, čo práve na vašej obrazovke! Ashampoo Snap 4 umožňuje vytvárať vysoko-kvalitné screenshoty, videá a ukážky zo svojho obsahu obrazovky. Upravovať, ukladať a zdieľať svoje vynikajúce výsledky s ostatnými. Táto nová verzia ponúka veľa inovatívnych funkcií a vylepšení, najmä v oblasti snímania videa a editačné nástroje.

Nové video režime
Použite video režim na vytvorenie videa a dema na mieru vašim potrebám. Capture filmové sekvencie alebo počítačové hry (v okne) a uložiť ich ako high-kvalitné video súbory. Môžete tiež produkovať demá, ako je video tutoriály pre softvér alebo prezentácie internetových stránok. Videá a dema môžu byť uložené v rôznych formátoch pomocou rôznych kodekov. Nové fantastické vlastnosti, ako je kurzor a zoom efekty, sú k dispozícii v priebehu snímania videa. Okrem záznamu je možné pozastaviť a znovu kedykoľvek, aby sa napríklad prepínanie medzi aplikáciami alebo pripraviť obsahu obrazovky. Samozrejme nie ste obmedzení iba na hlavnú obrazovku už, pretože Ashampoo Snap 4 tiež podporuje multi-monitor prostredia.
Ešte viac editačné nástroje pre screenshoty
Vytvárať perfektné-hľadá screenshoty z celého obsahu obrazovky alebo špeciálne vybrané časti. Po vykonaní screenshot, intuitívny editor sa automaticky otvorí a ponúka rozsiahlu editačné nástroje, s ktorými môžete vaše snímky ešte viac individuálne a originálne. Vylepšite si screenshoty s, pre rady napríklad informatívne, šípky, texty, grafiku, tvary, pečiatky a mnoho ďalších, za účelom sprostredkovať fakty alebo iných tém v zábere jednoduchšie a ilustratívne.

Či už pre prácu, pre školy alebo vo svojom voľnom čase - vytvárať screenshoty a videá v žiadnom okamihu a naplniť svojich kolegov, spolužiakov alebo kamarátov s nadšením pre vaše úžasné výsledky.

Ponúknuté:
• Záznam videa k filmom
• Videozáznam pre aplikácie
• Vyberte si zachytávanie videa oblasti, pridajte svoj vlastný hlas
• Použite Ashampoo Snap 3 ako editor otvoriť a upravovať ďalšie obrázky a videá
• Presné rolovanie zachytiť tlače
• Automatické názvy súborov
• Nový nástroj pre editáciu pre vyplňovanie plôch s farebným
• Zachytenie freestyle tvarov
• Unikátna myš nástroje
• Používateľ pomoci sprievodcov
• Viacjazyčné rozhranie

Nové funkcie:
• Všetky nové záznam videa s technikou nové efekty / options
• Nové kurzora a zoom efekty pre zachytávanie videa
• Podpora viacerých kodekov / kontajnerov pre kódovanie videa
• Podpora multi-monitor prostredia
• Pozastavenie nahrávania videa
• Vylepšený nástroj pre zvýraznenie (viac ako jednu oblasť)
• Objekty, napríklad šípky, texty, tvary apod, sú teraz editovateľné
• High-kvalitné objekty (anti-aliasing, atď)
• Podpora formátu Ashampoo Photo Commander pre dovozné a vývozné
• Pečiatky a grafiky, ktoré môžu byť pridané do screenshoty
• Import / export celej aplikácie konfigurácie v jednom súbore INI
• Odoslať niekoľko screenshotov ako jeden súbor vo formáte PDF e-mailom

Home Page - http://www.ashampoo.com/

[nefunkčné linky boli zmazané, príspevok upravil moderátor ourphorum.com - techno2000]
Obrázok

Obrázok užívateľa
Panna
Excellent User
Excellent User
 
Príspevky: 825
Registrovaný: Str Feb 03, 2010 10:28 pm
Poďakoval: 2 krát
Poďakovali mi: 284 krát

Ashampoo Snap 6.0.1 CZ + portable

Poslaťod Panna » Pia Okt 26, 2012 7:10 pm

Ashampoo Snap 6.0.1 CZ + portable

Obrázok

https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/0824/Multimedia_Software/Ashampoo-Snap-6
Ashampoo Snap - program pro vytváření screenshotů s vestavěným-in editor obrázků, který umožňuje různé efekty.Nástroj má mnoho příležitostí k odstranění obrazovek a další nástroje pro editaci a konverzi screenshotů. Ihned po odstranění screenshotů okno vyskočí úpravu obrázků. Pokud jste spokojeni, můžete klepnout na tlačítko jednou na tlačítko pro uložení, tisk nebo odeslání finální obrázek e-mailem.Program má velmi neobvyklou a snadno použitelné rozhraní s vícejazyčnou podporou, včetně podpory pro ruský jazyk.

Vlastnosti:
"Zachytit okna a dohledu, včetně oken nejsou pravoúhlé
"Zachycení předem plochu na obrazovce s nastavením šířku a výšku
"Zachytit libovolnou část obrazovky
"Spuštění více zachytí bez restartování
"Automatické sledování vestavěného obrazovky Windows kopírování tlačítkem pro rychlé a snadné snímání obrazovky
"Podpora pro zachycení exkluzivní obsah na obrazovce
"Zavedení hladkých oken stínících fotografie a objekty screenshot
"Zachycení myši se speciálními efekty
"Použití jednotných účinků (např. vliv potrhaný papír)
"Ty rychlé funkce pro uložení, smazání, ukládání, kopírování, tisk, a e-mail
"Cut, cut nebo pixelizaci Vybraná část
"Otáčení snímků
"Změna velikosti snímků
"Neomezené undo a redo
"Přidání textu do obrázku pomocí písma a barvy
"Kreslení šipky a tvary na screenshot anotací nebo rozcestníky
"Různé nástroje pro kreslení na snímku, včetně pera, pero, guma, atd.
"Rychlé tipy pro uživatele při použití
"Vícejazyčné uživatelské rozhraní, včetně ruského jazykaOdkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo
Portable
Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo


nabuduce daj este vacsi screen :) upravil: techno2000
!!!! Uploady nejsou vyzkoušené !!!!
80 % problému s aktivacema je mezi židlí a klávesnicí
On-line ani Off-line podporu neposkytuji !!!
Pokud je třeba heslo - Panna

Obrázok užívateľa
Panna
Excellent User
Excellent User
 
Príspevky: 825
Registrovaný: Str Feb 03, 2010 10:28 pm
Poďakoval: 2 krát
Poďakovali mi: 284 krát

Ashampoo Snap 6.0.8 CZ/SK + Portable CZ/SK

Poslaťod Panna » Pia Aug 23, 2013 9:32 pm

Ashampoo Snap 6.0.8 CZ/SK + Portable CZ/SK

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo

Portable CZ/SK
Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo
!!!! Uploady nejsou vyzkoušené !!!!
80 % problému s aktivacema je mezi židlí a klávesnicí
On-line ani Off-line podporu neposkytuji !!!
Pokud je třeba heslo - Panna

ivang
Nový člen
Nový člen
 
Príspevky: 15
Registrovaný: Pon Sep 21, 2009 11:01 pm
Poďakoval: 2 krát
Poďakovali mi: 6 krát

Poslaťod ivang » Ned Aug 25, 2013 6:36 pm

Ashampoo Snap 6.0.8 FULL

Obrázok

With the new Ashampoo Snap you can capture just everything on your screen! Ashampoo Snap enables you to create high-quality screenshots, videos and demos of your screen content. Edit, save and share your excellent results with others. This new version offers lots of innovative features and improvements, especially in the areas of video capture and editing tools.

The new video mode
Use the video mode to create videos and demos tailored to your needs. Capture film sequences or computer games (in a window) and save them as high-quality video files. You can also produce demos like video tutorials for software or presentations of websites. Videos and demos can be saved in different formats using various codecs. New fantastic features, like cursor and zoom effects, are available during video capture. Furthermore a recording can be paused and resumed anytime, in order to, for example, switch between applications or prepare the screen content. Of course, you are not limited to the main screen anymore, because Ashampoo Snap also supports multi-monitor environments.
Even more editing tools for your screenshots
Create perfect-looking screenshots of your entire screen content or specially selected parts. After making a screenshot, an intuitive editor opens automatically and provides you with extensive editing tools, with which you can make your shots even more individual and original. Enhance your screenshots with, for example informative hints, arrows, texts, graphics, shapes, stamps and lots more, in order to convey facts or other topics in your shots easier and more illustrative.

Whether for work, for school or in your spare time – create screenshots and videos in no time and fill your colleagues, classmates or friends with enthusiasm for your amazing results.

Features:
• Video capture for movies
• Video capture for applications
• Choose video capture area, add your own voice
• Use Ashampoo Snap as an editor to open and edit other images and videos
• Accurate scrolling capture printing
• Automatic filenames
• New editing tool for filling areas with color
• Capture freestyle shapes
• Unique mouse tools
• User assistance wizards
• Multilanguage interface

New features:
• All new video capture technique with new effects/options
• New cursor and zoom effects for video capture
• Support of more codecs/containers for video encoding
• Support of multi-monitor environments
• Pause the video recording
• Improved highlighting tool (more than one area)
• Objects, for example arrows, texts, shapes etc., are now editable
• High-quality objects (anti-aliasing etc.)
• Support of the Ashampoo Photo Commander format for import and export
• Stamps and graphics that can be added to screenshots
• Import/export of the whole application configurations in one INI file
• Send several screenshots as a single PDF file by e-mail

Obrázok

$$$ DOWNLOAD $$$
| Size: 31,69 MB
| OS: Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8 (x86/x64)
| Language: Multilingual

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo

Obrázok užívateľa
Panna
Excellent User
Excellent User
 
Príspevky: 825
Registrovaný: Str Feb 03, 2010 10:28 pm
Poďakoval: 2 krát
Poďakovali mi: 284 krát

Ashampoo Snap 6.0.9 CZ/SK (x32/x64) + Portable CZ/SK

Poslaťod Panna » Pon Sep 30, 2013 10:40 pm

Ashampoo Snap 6.0.9 CZ/SK (x32/x64) + Portable CZ/SK
Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo

Portable CZ/SK
Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo
!!!! Uploady nejsou vyzkoušené !!!!
80 % problému s aktivacema je mezi židlí a klávesnicí
On-line ani Off-line podporu neposkytuji !!!
Pokud je třeba heslo - Panna

Obrázok užívateľa
Panna
Excellent User
Excellent User
 
Príspevky: 825
Registrovaný: Str Feb 03, 2010 10:28 pm
Poďakoval: 2 krát
Poďakovali mi: 284 krát

Ashampoo Snap 6.0.10 CZ/SK (x32/x64) + Portable CZ/SK

Poslaťod Panna » Sob Nov 09, 2013 7:50 pm

Ashampoo Snap 6.0.10 CZ/SK (x32/x64) + Portable CZ/SK
Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo

Portable CZ/SK
Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo
!!!! Uploady nejsou vyzkoušené !!!!
80 % problému s aktivacema je mezi židlí a klávesnicí
On-line ani Off-line podporu neposkytuji !!!
Pokud je třeba heslo - Panna

Obrázok užívateľa
Panna
Excellent User
Excellent User
 
Príspevky: 825
Registrovaný: Str Feb 03, 2010 10:28 pm
Poďakoval: 2 krát
Poďakovali mi: 284 krát

Ashampoo Snap 7.0.3 CZ/SK (x32x64) + Portable CZ/SK

Poslaťod Panna » Uto Jan 14, 2014 9:46 pm

Ashampoo Snap 7.0.3 CZ/SK (x32x64) + Portable CZ/SKOdkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo
Portable CZ/SK
Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo
!!!! Uploady nejsou vyzkoušené !!!!
80 % problému s aktivacema je mezi židlí a klávesnicí
On-line ani Off-line podporu neposkytuji !!!
Pokud je třeba heslo - Panna

Chicane
Excellent User
Excellent User
 
Príspevky: 962
Registrovaný: Ned Mar 09, 2014 7:15 pm
Poďakoval: 3 krát
Poďakovali mi: 128 krát

Ashampoo Snap 8.0.4 CZ/SK + Portable CZ/SK

Poslaťod Chicane » Ned Apr 27, 2014 9:27 pm

Obrázok


Ashampoo Snap 8.0.4 CZ/SK + Portable CZ/SK


http://www.ashampoo.comAshampoo Snap is the smartest way to capture screenshots, add notes and annotations and share them with your friends. With Ashampoo Snap 8 you capture images and videos right from your screen in seconds, capture rectangular regions, use free form capture for maximum flexibility, use timers for interval capturing.

Ashampoo Snap 8 Features:

User interface:
* Unobtrusive, visually intuitive user interface
* Auto-hide capture toolbar for quick tool access
* Ultra-smooth workflow with 1-click operations and optimized drawing routines
* All objects/settings remain editable thanks to smart background versioning

Capture:
* Capture images or videos from anything on your screen with ease
* Use the timer feature to capture one or several images at fixed intervals
* Set the capture area with pixel precision
* Apply rectangular or free form selections for maximum flexibility
* Instantly capture all visible desktop windows as objects

Annotate and illustrate:
* Rotate, mirror, flip and resize your screenshots
* Get your message across with texts, hints and notes
* Command attention with arrows, shapes and stamps
* Use the pencil tool to draw freely
* Add highlighting with the marker pen or use the spotlight tool
* Apply various font, color and line styles
* Polish your screenshots with drop shadows and artistic effects
* Work faster with 1-click object selection/deselection
* Clone objects for simple reuse
* Select from various pre-defined harmonious color/style configurations with live previews
* Edit and add custom color/style configurations for quick access
* Use quick editing to add/edit text elements at a single click/keystroke
* Work with curved arrows and lines for maximum flexibility
* Draw continous lines with the point-line tool
* Apply gradients to many objects

Share:
* Save your screenshots to BMP, JPG, PNG
* Create PDFs without extra tools
* Export to JXR and PSD with layers for easy interchangeability, e.g. with Adobe Photoshop
* Upload to Facebook with a single click
* Upload to Dropbox, Google Drive and Microsoft Sky Drive with auto-configuration support
* Upload to Ashampoo Web and share unique internet links, now with support for videos
* Send as email, Use browser-based email clients (Google Mail, Yahoo Mail, Mail.ru) or upload to Facebook and Twitter

OS : Windows® XP, Windows Vista® (32bit/64bit), Windows® 7 (32bit/64bit), Windows® 8 (32bit/64bit)


Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte aleboPortable CZ/SK

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo
Naposledy upravil Chicane dňa Str Júl 01, 2015 7:34 pm, celkovo upravené 2

Obrázok užívateľa
skullptura666
Prispievateľ
Prispievateľ
 
Príspevky: 116
Registrovaný: Sob Jún 06, 2009 1:37 pm
Bydlisko: Mars
Poďakoval: 28 krát
Poďakovali mi: 21 krát

Ashampoo Snap

Poslaťod skullptura666 » Uto Mar 24, 2015 5:18 am

Ashampoo Snap 8.0.1 (x86/x64)


:screen:
Obrázok


Obrázok


:info:
Ashampoo Snap is the smartest way to capture screenshots, add notes and annotations and share them with your friends. With Ashampoo Snap 8 you capture images and videos right from your screen in seconds, capture rectangular regions, use free form capture for maximum flexibility, use timers for interval capturing.

Ashampoo Snap 8 Features:

User interface:
* Unobtrusive, visually intuitive user interface
* Auto-hide capture toolbar for quick tool access
* Ultra-smooth workflow with 1-click operations and optimized drawing routines
* All objects/settings remain editable thanks to smart background versioning

Capture:
* Capture images or videos from anything on your screen with ease
* Use the timer feature to capture one or several images at fixed intervals
* Set the capture area with pixel precision
* Apply rectangular or free form selections for maximum flexibility
* Instantly capture all visible desktop windows as objects

Annotate and illustrate:
* Rotate, mirror, flip and resize your screenshots
* Get your message across with texts, hints and notes
* Command attention with arrows, shapes and stamps
* Use the pencil tool to draw freely
* Add highlighting with the marker pen or use the spotlight tool
* Apply various font, color and line styles
* Polish your screenshots with drop shadows and artistic effects
* Work faster with 1-click object selection/deselection
* Clone objects for simple reuse
* Select from various pre-defined harmonious color/style configurations with live previews
* Edit and add custom color/style configurations for quick access
* Use quick editing to add/edit text elements at a single click/keystroke
* Work with curved arrows and lines for maximum flexibility
* Draw continous lines with the point-line tool
* Apply gradients to many objects

Share:
* Save your screenshots to BMP, JPG, PNG
* Create PDFs without extra tools
* Export to JXR and PSD with layers for easy interchangeability, e.g. with Adobe Photoshop
* Upload to Facebook with a single click
* Upload to Dropbox, Google Drive and Microsoft Sky Drive with auto-configuration support
* Upload to Ashampoo Web and share unique internet links, now with support for videos
* Send as email, Use browser-based email clients (Google Mail, Yahoo Mail, Mail.ru) or upload to Facebook and Twitter

OS : Windows® XP, Windows Vista® (32bit/64bit), Windows® 7 (32bit/64bit), Windows® 8 (32bit/64bit)


:download:
Obrázok
Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo


hranol
Gold User
Gold User
 
Príspevky: 1387
Registrovaný: Pia Jan 09, 2009 6:16 pm
Poďakoval: 11 krát
Poďakovali mi: 558 krát

Re: Ashampoo Snap

Poslaťod hranol » Pia Feb 26, 2016 5:28 pm

Ashampoo Snap Business 8.0.8 Multilingual

Obrázok


Ashampoo Snap Business 8.0.8 Multilingual + crack...55,43 MB..not tested...netestovano....!!

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo


Whats New :
New Features:

- None.
Changes:
- Updates crash reporter to 1.4.3.
Bugs Fixed:
- High-DPI message shown on Windows 8.0.
- ICO decoder with PNG compressed frames.
- Various other fixes.


Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo

Chicane
Excellent User
Excellent User
 
Príspevky: 962
Registrovaný: Ned Mar 09, 2014 7:15 pm
Poďakoval: 3 krát
Poďakovali mi: 128 krát

Ashampoo Snap + (Business) 9.0.1 CZ/SK + Portable CZ/SK

Poslaťod Chicane » Pia Feb 26, 2016 9:13 pm

Obrázok


Ashampoo Snap + Snap Business 9.0.1 CZ/SK + Portable CZ/SK


https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/1224/multimedia-software/snap-8


https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/1624/Business/snap-business


Images and videos convey information faster, more personally and more succinctly than mere texts. Use Ashampoo Snap 8 to create images and videos that precisely demonstrate what you are meaning to tell!
Ashampoo Snap 8 enables users to capture with pixel perfect accuracy, edit and share screen contents either as single images or videos. The application comes with powerful image editing capabilities.

Simply capture everything
Ashampoo Snap 8 offers unlimited possibilities. Create your own video tutorials and video-capture your webcam, Skype calls or streams with ease! The new capture controls allow you to pause your videos, add effects or apply timer-based time restrictions.

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo


Portable CZ/SK

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte aleboSnap Business CZ/SK (x32x64)

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo

Snap Business portable CZ/SK

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo
Vkládání nových příspěvků ukončeno. Provádím edit původních příspěvků

Chicane
Excellent User
Excellent User
 
Príspevky: 962
Registrovaný: Ned Mar 09, 2014 7:15 pm
Poďakoval: 3 krát
Poďakovali mi: 128 krát

Ashampoo Snap 2017 - 1.0.1 CZ/SK (x32x64)

Poslaťod Chicane » Ned Jún 19, 2016 12:32 pm

Obrázok


Ashampoo Snap 2017 - 1.0.1 CZ/SK (x32x64) + Portable CZ/SK


https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/1824/multimedia-software/Ashampoo-Snap-2017Ashampoo Snap je univerzální program na zachytávání všech různých druhů screenshotů se zabudovaným fotoeditorem.

Ashampoo Snap se specializuje na snímání a zaznamenávání obrazovky počítače, přičemž nabídne více funkcí a rozšířenější možnosti oproti standardnímu snímání tlačítkem Printscreen. Program totiž umožňuje zaznamenávat nejenom celou obrazovku, ale také jednotlivá okna, předem definovanou plochu, či dokonce celou webovou stránku, kterou snímá automaticky scrollováním. Zajímavou funkcí je i zachytávání samotných kontextových menu. Uživatel může tímto způsobem zachycovat i video se zvukem, u kterého navíc může nastavit výstupní parametry, zaznamenávat pohyb kurzoru, zobrazovat v záznamu stisknutí jednotlivých kláves na klávesnici nebo přidávat různé video efekty. Snímky se po pořízení zobrazí v integrovaném fotoeditoru, kde s nimi lze dle potřeby dále pracovat. Po dokončení editací je třeba určit výstupní formát a výsledné soubory exportovat, které lze kromě uložení na disku odeslat přímo na email nebo do tiskárny.

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo


Portable CZ/SK

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo
Vkládání nových příspěvků ukončeno. Provádím edit původních příspěvků

hranol
Gold User
Gold User
 
Príspevky: 1387
Registrovaný: Pia Jan 09, 2009 6:16 pm
Poďakoval: 11 krát
Poďakovali mi: 558 krát

Re: Ashampoo Snap

Poslaťod hranol » Sob Jún 17, 2017 3:22 pm

Ashampoo Snap Business 10.0.3 Multilingual

Obrázok

55.76 MB..not tested..netestovano..!!!

Obrázok

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo


Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo


Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo

hranol
Gold User
Gold User
 
Príspevky: 1387
Registrovaný: Pia Jan 09, 2009 6:16 pm
Poďakoval: 11 krát
Poďakovali mi: 558 krát

Re: Ashampoo Snap

Poslaťod hranol » Sob Jún 17, 2017 3:22 pm

Ashampoo Snap 10.0.3 Multilingual

Obrázok

57.83 MB....netestovano..!!!na stahovani pouzij JDownl..nebo ---reklama---...

Obrázok

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo

hranol
Gold User
Gold User
 
Príspevky: 1387
Registrovaný: Pia Jan 09, 2009 6:16 pm
Poďakoval: 11 krát
Poďakovali mi: 558 krát

Re: Ashampoo Snap

Poslaťod hranol » Štv Apr 12, 2018 2:36 am

Ashampoo Snap 10.0.6 Multilingual/Torr.PK

Obrázok

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo


54,07 MB...test..100% work..!!!

Pořizování screenshotů a snímání videí z obrazovky

Ashampoo Snap umožňuje uživatelům pořizovat screenshoty pracovní plochy, specifických výběrů nebo webových stránek. Jakmile jsou vytvořeny, mohou na nich být provedeny změny, jako je například přidávání prvků, změna velikosti, otáčení nebo úpravy prostřednictvím editoru obrázků. Ashampoo Snap umí také snímat video a audio záznam (přes mikrofon), takže se výroba videí z dění na obrazovce stává hračkou. Další užitečnou funkcí je například pravidelné pořizování snímků v nastavených intervalech.

Funkce:
snímání celé obrazovky, určitého okna nebo části okna,
časovač umožňuje pořizovat screenshoty pravidelně po určité době,
snímání videa z obrazovky s možností namluvení komentáře,
možnost nastavení viditelnosti/neviditelnosti kurzoru,
mnoho editačních možností (změna velikosti, ořez, rotace, stylování, barevné efekty apod.),
možnost exportu do BMP, PNG, JPG, PDF apod.,
možnost publikace na sociální sítě (Facebook, Google+, Twitter).


Obrázok

Odkaz na stiahnutie:
Pre zobrazenie odkazov sa musíte alebo


Späť na Software - Programy

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 5 hostia